ONESHOT NTR

Giới thiệu truyện:

Song tính, đam mỹ, H tục, NTR, không tam quan Chuyện quan trọng nhắc lại một lần: NTR! KHÔNG TAM QUAN! H TỤC!!! Bot phải ngọt nước, Top phải cu to

Danh sách chương: