Phi Kiếm Vấn Đạo - Ngã cật tây hồng thị

Đăng bởi: MeoDen0

Cập nhật: 14-04-2019

Tag:#kiemdao#tutiên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh. Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái. Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương. ... Tần phủ nhị công tử 'Tần Vân ', là một vị người tu hành...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: