( PPG x RRB ) Love You 3000

Đăng bởi: Molars197

Cập nhật: 21-07-2018

Tag:#ppg#rrb


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chúng ta gặp nhau nhưng cũng chỉ là hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ chạm vào nhau được. Tội phạm và Anh hùng như chúng ta liệu sẽ có thể thuộc về nhau?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: