[PPG x RRB] Một số câu chuyện

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Nguyễn Lily (Lily2302love) Đây là fanfic gồm nhiều đoản do mình nghĩ ra. Mà chủ yếu là các cặp: Brick - Blossom Boomer - Bubble Butch - Buttercup Và một số cho PPNKG x RRTB

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: