Quân chi trọng sinh Tác giả: Ấn thật

Đăng bởi: xuzuka

Cập nhật: 10-09-2017

Tag:#bn#cđ#gl


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bổn văn nữ xuyên nam, nam chủ thành Phò mã sau cùng trưởng công chúa điện hạ tương ái tương sát, có ngược có ngọt, kết cục HE Tag: Giới tính thay đổi gương vỡ lại lành xuyên qua thời không tương ái tương sát Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Quân kinh hạ thương chứa khanh ┃ vai phụ: Mặt khác ┃ cái khác: Giả tưởng lịch sử tình yêu

Danh sách chương: