QUÝ NỮ MINH CHÂU - PHI DỰC

Giới thiệu truyện:

Văn án : Tĩnh Bắc Hầu phủ Lục cô nương tuổi dậy thì, như châu như ngọc Đế sủng gia thân, được phong Tương Di huyện chủ Sủng quan thượng kinh. Đợi đến mỹ nhân cập kê lúc, Trong truyền thuyết thật sâu sủng ái nàng hoàng đế bệ hạ ngàn người chọn một, hết sức vui mừng đem nàng tứ hôn ta Lăng Dương quận vương Lăng Dương quận vương tuấn mỹ vô trù, cao quý uy nghi, nhưng bất hạnh này quận vương tối chán ghét nữ tử, mỹ nhân càng quá mức Cố Minh Châu: ... Bệ hạ chúng ta bao nhiêu thù? ! Lăng Dương quận vương: Khấu tạ thánh ân! Ngày lại đảng, nam chủ trung khuyển, sảng văn sủng văn 1V1, có thể yên tâm ăn vào (∩_∩ )O~ Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không ngọt văn cung đấu Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Cố Minh Châu ┃ vai phụ: ┃ khác:

Danh sách chương: