Quyển Dưỡng - Đồi

Đăng bởi: Shiikido

Cập nhật: 11-02-2017


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 圈养 Tác giả: Đồi Dịch: QT Editor + Beta: Minawa Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, huyễn tưởng không gian, tình hữu độc chung, trướng nhiên nhược thất, ngược luyến tình thâm, BE.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: