RanMitsu - amour. /drop/

Đăng bởi: llkrxb_je

Cập nhật: 23-05-2023

Tag:#ranmit#ranmitsu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

amour : yêu. - Warning: ooc ooc ooc - điều quan trọng nhắc 3 lần. - Các chương không liên quan đến nhau - Notp thì clickback ạ bộ này sẽ không có chương cuối, vì tôi chưa hết yêu RanMitsu. nếu các cậu đọc được dòng này cảm ơn đã cùng tôi đồng hành cùng shipdom RanMitsu. bộ truyện này có thể lên tới 100 chương nếu tôi có thời gian<3

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: