review một số đam mỹ đã đọc

Giới thiệu truyện:

kiểu đọc xong mình muốn giải tỏa ấy, nên mình sẽ làm một list review lại những bộ mình đã đọc trong cuộc đời đu buê đuê, tất nhiên là theo cảm nhận chủ quan của mình

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: