Siêu Cấp Cưng Chiều (Quyển 4)

Giới thiệu truyện:

Lê Tiếu - Thương Úc (601~800) Tác giả: Mạn Tây Nguồn: được tổng hợp theo nhiều nguồn khác nhau, tui bê lên đây để dễ đọc lại ạ. (Nếu sai chính tả ở đâu mong mn comment ạ)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: