[𝙎𝙈𝙊𝙭𝙙𝙪𝙗𝙗𝙞𝙚]𝙘𝙝𝙤̛̀ 𝙚𝙢 𝙗𝙖̣̂𝙩 𝙙𝙚̀𝙣 𝙭𝙖𝙣𝙝

Giới thiệu truyện:

Lời đầu tiên mình xin nói là ANHSMODEPTRAICAPVUTRU anh Long đợi mòn cả díc thì pé Khương bật đèn xanh chưa taa? otp đừng đục thuyền nhe , shortfic , nhạt vl

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: