Soái ca ngôn tình =)

Giới thiệu truyện:

Những câu nói thương hiệu của các soái... kiêm luôn đoản. (^-^)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: