[Song Huyền] Bôi Tửu (tái bản)

Giới thiệu truyện:

Người ta nói, thứ Sư Thanh Huyền thích nhất là rượu, y chết vì uống rượu, uống rượu cũng vì chết tình. Hạ Huyền đem y đổi lấy thiên hạ mà hắn muốn. Sau này đem cả thiên hạ cũng không thể đổi lấy y. [Bản đã chỉnh sửa] Artist bìa gốc: 千临临

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: