SweetLove

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, có H nhẹ, HE "Thích chụp ảnh lắm ạ, thích cả người dạy nữa" - NuNew "Không thắng giải này cũng không sao, thắng trái tim Hia là được rồi" - Zee

Danh sách chương: