/taegyu/ Đến Lúc Phải Đi...

Giới thiệu truyện:

📌CHUYỂN VER,EDIT ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!! 📌CẤM ĐEM TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!! 📍 fic gốc:https://www.wattpad.com/story/298779747-0309-%C4%91%E1%BA%BFn-l%C3%BAc-ph%E1%BA%A3i-%C4%91i tác giả fic gốc: thaohana194 start:3/7/2022-end:17/7/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: