| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà?

Đăng bởi: bj9597

Cập nhật: 30-01-2022

Tag:#fic#taekook#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chú Kim!! xin chú đừng rời xa em theo cái chị chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà? ______ nam × nam nhân vật chính : Kim Taehyung, Jeon JungKook và những người bạn, nhân vật khác... Lưu ý : Fic sẽ ngược một tí và fic lấy cảm hứng một phần ý tưởng từ pov trên tik tok _________ Ngày 5/4/2016 Đã có một kẻ si tình yêu lấy anh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: