[Taekook ver/AOB] Giả O sẽ bị cắn

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Trang O thị hội bị giảo xích Tác giả: Kháp Đáo Hảo Xử Nguồn: Kho tàng đam mỹ, Tấn Giang Thể loại: Học đường, AOB, song khiết Truyện chuyển ver mục đích phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu. Cảm ơn ạ! ________________ Cố gắng che giấu thân phận, tôi bị học bá cắn lúc nào không hay.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: