Tập hợp truyện H của Thanh Phong

Đăng bởi: caphemapmap

Cập nhật: 24-09-2018

Tag:#dammy


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Dò mìm: H văn đam mỹ, namxnam ấy, ai không biết đam mỹ là gì google trước khi đọc. Có nhiều yếu tố SM.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: