Thần Chiến tranh

Đăng bởi: NepuNe

Cập nhật: 18-06-2018

Tag:#adventure#harem#loli#slave


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bằng một cách vi diệu nào đó,Shiro bị đẩy tới thế giới khác. Ở đây,mọi người gọi anh là Frozen Heart. Và anh bắt đầu chuyến hành trình nguy hiểm của mình. Ngoài lề:Hôm trc mới xem bộ The Warrior của chồng t lên tận top 3 adventure làm t nản quá

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: