THỊNH SỦNG CHI ĐÍCH PHI CÔNG LƯỢC - TRIÊM Y

Giới thiệu truyện:

HOÀN QUYỂN THƯỢNG Văn án : Nàng dùng cả đời hiểu biết người nam nhân này. Mà hắn muốn nàng, từ ban đầu đã quyết định. ngọt văn, ấm văn, sủng văn. Tự mang dưỡng thành. một cái nửa chê nửa khen, quyền thế ngập trời nam nhân, thế nào che chở trong lòng trân bảo, cùng nàng vô song tôn sùng, loạn thế thái bình. bài này tên thân mật: . thư hữu đàn: 304940503, quyển sách nhậm một vai danh gia; hoàn bản tác phẩm:

Danh sách chương: