Thịt khô bán lẻ _ Mê Mê Mê

Giới thiệu truyện:

Tên tác phẩm: Tán trang nhục bô (散装肉脯 ) Thể loại: Cao H, hiện đại, thoải mái, niên hạ, phụ tử, huynh đệ, cưỡng X, song tính đãi định, NP... Nhử mồi: Muốn viết nhiều loại ngắn thịt văn, hội tận lực đem ta manh điểm đều viết xuống đến. Không trinh tiết chưng thịt, tinh khiết làm không đi nội dung vở kịch. Nhất định sẽ viết niên hạ, phụ tử, huynh đệ, cưỡng X, song tính đãi định. (đã viết) Mỗi bài đều là độc lập tiểu cố sự. Kiên trì 1V1 con đường, như không rất đừng nói rõ đều là 1V1, tận lực viết ngọt thịt. Lưu ý: ai dị ứng namxnam (đặc biệt caoh, hơi hướng SM) xin lui.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: