Tiếc Nuối

Giới thiệu truyện:

Với tôi tình yêu được chia làm bốn loại: Đúng người đúng thời điểm là HẠNH PHÚC. Sai người, đúng thời điểm là SAI LẦM Sai người, sai thời điểm là VIỄN VÔNG Đúng người, sai thời điểm là TIẾC NUỐI. Và với anh là tiếc nuối. Nhưng dù đúng dù sai với tôi thế giới này đã thực sự đẹp hơn khi có anh...

Danh sách chương: