Tớ thích cậu từ cái nhìn đầu tiên

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân là một giấc mộng dài. Chờ tỉnh giấc ta đã trưởng thành... - Phần 1: Từ 1 - 25 - Phần 2: [Tiêu rồi...] Từ 26 đến hết

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: