Tôi nên bắt cóc em !! ( hoàn )

Giới thiệu truyện:

Hoa hoa công tử và tiểu thư đanh đá. Câu chuyện hài cấm chỉ định cho người tim mềm. Gạch thì cấm nhưng đang cần dép để bán lấy tiền ăn cơm. Mại dô,ném đi,ném đi,ném dép cho tôi đi. - Yui thối tha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: