[ TỐNG ] KHI NAM CHỦ YÊU THƯỢNG NAM XỨNG

Giới thiệu truyện:

Văn án : Chủ thần : Khụ khụ......nam chủ hẳn là cùng với nam xứng! Diễn viên: Ta là nam chủ ? Chủ thần : Ngươi là nam xứng. Diễn viên : Nam chủ hôn nữ chủ? Chủ thần : Ngươi đi hôn nam chủ. Diễn viên : ………………………….

Danh sách chương: