Trăm Năm Cõi Người Cô Đơn

Đăng bởi: Sora43110

Cập nhật: 22-06-2022


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author: Daiki William "Đối với tôi, cô đơn là kinh khủng nhất." Cả đời ả sống trong sự nhẫn nhịn và tủi nhục, phận xanh như cỏ phận bạc như vôi. ------------------------------- "Đàn ông là lũ khốn nạn" con ả phun lời độc địa " ít nhất là trong cuộc đời tao".

Danh sách chương: