[VegasPete , AOB ] Song sinh

Đăng bởi: Hatrithu24

Cập nhật: 07-03-2023

Tag:#bl#vegaspete


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

có 1 cặp song sinh tên Pete - anh , Build - em / Omega cậu em lấy tên người anh mình để vào Chính gia làm việc và rồi yêu cậu cả thứ gia và hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn . cậu anh quyết định thế chỗ em mình và tìm ra kẻ đã sát hại em cậu . [ Tạm dừng đến tháng 5 hoặc 6 .]

Danh sách chương: