[ VegasPete ] Cai thuốc lá.

Giới thiệu truyện:

Phép màu nào đã giúp Vegas Korawit Theerapanyakul cai thuốc lá? truyện gốc của au @stillhr

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: