[VK+HP] Huyết Sắc Vy đích thủ hộ

Giới thiệu truyện:

Để bảo hộ Yuki hòa tiêu diệt Vampire mà sống Zero, Xuyên qua HP, gặp vừa mới trở thành cô nhi Harry · Potter. Zero mang theo Tiểu Harry lý ly khai hắn dì gia, Nuôi Tiểu Harry lý lớn lên. (kỳ thực ···CP điều không phải Zero X Tiểu Harry, mặt khác ··· Zero công a !!! Bài này HP nội dung vở kịch như trước, thế nhưng Zero xuất hiện có điều ảnh hưởng. ) Nội dung nhãn: HP kỳ huyễn ma huyễn Huyết tộc Tống Mạn Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Kiryuu Zero, Harry · Potter ┃ phối hợp diễn: Lucius Malfoy, Lluç, ┃ cái khác: Vampire Knight, HP, Huyết Sắc Vi, Vampire Hunter, xuyên qua, chủ công

Danh sách chương: