| Vkook | Jeon Đại Ca! Anh Gay Rồi Chứ ?

Giới thiệu truyện:

Chuyện gì sẽ xảy khi học trưởng Kim lỡ yêu phải trai thẳng ???? Đây là truyện và không hề có thật !!! Không được tự ý lấy truyện khi chưa có sự cho phép của au. Vui lòng hạn chế rcm fic trên các trang mxh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: