•Vkook• Series H !!!

Giới thiệu truyện:

•Tác giả: abcdifj_ •Thể loại: Đam, SM, thô tục, H cao, bạo... SERIES H !!! Xôi thịt dành cho các cậu nè 💞🌷 🙇Có những chuyện mình lụm từ nhiều nơi, cũng những chuyện mình tự viết nên mọi người hoan hỉ giúp tớ nhé. * Nội dung nhạy cảm căn nhắc trước khi đọc nhó *

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: