【 Vong Tiện 】 Nhớ những ngày Vân Mộng Đại sư huynh suỷ nhãi con

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 【 忘羡 】 记云梦大师兄揣崽儿的那些日子 Bản raw: qiaosangqiaoshibenti.lofter --------------- Nguyên tác hướng hòa bình bối cảnh ✓ Không phải lư hương ✓ Nếu Tàng Thư Các là thật sự ✓ Phi ABO, sinh tử báo động trước ✓ OOC báo động trước ✓ --------------- QT: KieuHoaLau

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: