[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Giới thiệu truyện:

Yoon Jisung × Ha Sungwoon [couple chính] Ong SeongWoo × Kang Daniel Hwang MinHyun × Kim JaeHwan Park Woojin × Park Jihoon Bae JinYoung × Lee DaeHwi Lai GuanLin × Yoo SeonHo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: