Xuyên Qua Nữ Phụ Đam Mỹ: Mỹ Nam!!! Tiểu Thụ Của Ngươi Ở Bên Kia

Giới thiệu truyện:

Từ thuở sơ khai khi vạn vật chưa có sự sống thì Thần Sáng Thế đã tạo ra mọi thứ, mọi loài và mọi vật. Người tạo ra những hành tinh như: Sao Hảo, Sao Thổ, Sao Mộc, Sao Thiên Vương,. . .và Người đã tạo ra một địa cầu mang tên Trái Đất, Người đã nhìn từ vượn thành một loài người, rồi sau đó con người phát triển sinh con đẻ cái. Vì Người là Thần Sáng Thế mà chỉ ngồi nhìn loài người phát triển nên Người đã suy nghĩ tạo ra một hội đồng của các vị thần và sai xử các vị thần ấy đi cai quản những hành tinh của mình. Thần Thunder ( sấm), Thần Season (mưa), . . .rất nhiều vị thần đã được Thần Sáng Thế tạo ra. Và Người cho 5 người tối cao đứng đầu các vị thần. Năm vị thần đó là Thần Sun, Thần Bright, Thần Darth, Thần Moon, Thần Death. Và dưới 5 vị thần đó là một bô lão trung thành. 5 vị thần giải quyết những chuyện mà bô lão đưa lên từ dưới Trái Đất và báo cáo cho Thần Sáng Thế. Một hôm, Thần Sáng Thế vì chán chường với công việc nên đã bỏ trốn khỏi cung điện của mình và trốn xuống Trái Đất nhưng vì lúc đi xuống Trái Đất, Người không muốn bị 5 vị thần bắt được nên đã phong ấn sức mạnh của mình lại và tạm thời khiến cho bản thân mất trí nhớ. Người đã đầu thai vào một bé gái mồ côi tên là Hàn Nhược Ân và câu chuyện của Thần Sáng Thế bắt đầu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: