[xuyên thư] nằm ăn chờ chết

Đăng bởi: manchigia

Cập nhật: 08-06-2018

Tag:#xuyên


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Ôn Noãn - người không có chí hướng, trạch nữ một ngày đang ngủ nướng như mọi ngày, nàng bỗng dưng xuyên thư người ta bị tai nạn xuyên, đọc tiểu thuyết xuyên, hoặc là chán nản cuộc sống hiện tại, còn nàng chỉ muốn như vậy, ta thao ngủ cũng không yên nữa 😑😑😑😑 bộ phận tiểu thuyết sẽ là quá trình nữ chính với sự nghiệp nằm ăn chờ chết thỉnh thoảng thấu cái xem kịch vui cp: không biết, tg vui thì có, không thì thôi😊😊

Danh sách chương: