Xuyên vào đấu la đại lục

Giới thiệu truyện:

Ta là thiên tài tu tiên giới , nhưng ta có một thân phận khác , phàm nhân địa cầu . Bại thiên kiếp xuyên vào đấu la đại lục . Không may , không may , ta biết hết mọi thứ ỏ đấu la đại lục . Ta mang theo vô thượng công pháp vào khuấy động đại lục này . Là vì tất cả , trở thành thần . Làm lại từ đầu . Tìm cách trở về địa cẩu. Đường tam là ta đệ đệ . Hắn được biết đến là thiên tài tu luyện . Còn ta được biết đến như một vị vua trong bóng tối điều khiển cả đại lục này .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: