Yoonmin| Fanboy 100%

Giới thiệu truyện:

Yoongi tự viết truyện về mình và Jimin trên mạng, không ngờ có một ngày bộ truyện đó lại được Jimin phát hiện. Truyện từng đăng ở một phiên bản khác nhưng giờ mình viết lại dành cho Yoonmin.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: