[Your Boyfriend Game]

Giới thiệu truyện:

Sự lựa chọn của Y/n là do mình, Y/n mặc định là nữ (Xin lỗi nếu bạn không thích thì có thể Click Back ạ) Btw tạo ra trong lúc vã Peter xD có thể sẽ Drop nếu bí ý tưởng Truyện của mình nói không với teencode hay viết tắt, đôi khi sẽ sai chính tả, mong mọi người bỏ qua.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: