Truyện của CookArmy3001

Đăng bởi: CookArmy3001

740 - 47 - 9

/Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ!/

Đăng bởi: CookArmy3001

1475 - 121 - 9

Với tôi, thời điểm tôi nhớ nhất là thời gian tôi còn đi học, là thời gian tuyệt vời nhất! Hãy

Đăng bởi: CookArmy3001

210 - 20 - 4

Lời mở đầu: Avec toute la sincérité et l'amour, je promets que je serai toujours là. (Với tất cả lòng chân thành