Truyện của FireAries

Đăng bởi: FireAries

91 - 2 - 19

Bản beta chưa có sự đồng ý của editor và tác giả, cảm phiền không mang đi đâu. Hình ảnh mình

Đăng bởi: FireAries

2507 - 17 - 2

Đăng bởi: FireAries

27 - 2 - 1

Nói chuyện xoay quanh những câu chuyện lịch sử. Và nó sẽ không đúng hoàn toàn. Tin hay không là

Đăng bởi: FireAries

876 - 7 - 34

Bước vào Lọ Lem Đường Phố chúng ta sẽ như được bước vào thế giới cổ tích với biết bao

Đăng bởi: FireAries

478 - 7 - 65

Ta cùng sư phụ thành thân, sư phụ cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt chính là không

Đăng bởi: FireAries

542 - 20 - 2

Một câu chuyện được bắt đầu. Lời của tôi: Có lẽ mình sẽ không viết hay đến nỗi làm các

Đăng bởi: FireAries

48006 - 724 - 4

Dành cho những bạn thật sự yêu thích và nghiêm túc với công việc edit (Vanila) Lời người post: