Truyện của Hamistore

Đăng bởi: Hamistore

30157 - 3302 - 41

Anh trai của bạn gái Tác giả: Khoái khán nhĩ hậu diện Thể loại: Đam mỹ. Tình trạng: hoàn 41 chương. Tình trạng edit:

Đăng bởi: Hamistore

3207 - 303 - 185

Tác giả: Sơ Vẫn Giang Hồ. Editor: HAMIstore Quyển 1 đã có người edit. (DỊCH PHI LỢI NHUẬN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP

Đăng bởi: Hamistore

11 - 0 - 15

Tác giả: Kỵ Mã Điếu Ngư Editor: HAMIstore Nguồn: Wikidich Tình trạng gốc: 1672c (đã hoàn thành). Tình trạng editor: đang lết. Bản edit phi

Đăng bởi: Hamistore

803 - 273 - 52

Tác giả: Nhất Thuỷ Thanh Bình Editor: HAMIstore Tình trạng: 236 chương ( hoàn thành ) Tình trạng edit: on going~ Thể loại: đam