Truyện của Hoa_Tra

Đăng bởi: Hoa_Tra

5049 - 105 - 37

Tập truyện về cõi u linh của nước Việt - là một tập hợp các truyền thuyết về các vị

Đăng bởi: Hoa_Tra

82316 - 983 - 35

Những chuyện quái dị ở đất Lĩnh Nam

Đăng bởi: Hoa_Tra

250 - 14 - 3

Đoạn kết của Âu Lạc 3 chương siêu ngắn

Đăng bởi: Hoa_Tra

9807 - 133 - 21

Truyền kỳ mạn lục gồm 20 truyện, có truyện vạch trần chế độ chính trị đen tối, hủ bại, đả

Đăng bởi: Hoa_Tra

3613 - 49 - 7

Thánh Tông di thảo là cái tên do người đời sau đặt cho một tác phẩm gồm 19 truyện được

Đăng bởi: Hoa_Tra

1192 - 41 - 17

"Đây là một thiên phóng sự duy nhất của văn học Việt xưa viết về người thật, việc thật với

Đăng bởi: Hoa_Tra

17252 - 374 - 90

Vũ trung tùy bút, hiểu theo nghĩa tùy theo ngọn bút viết trong khi mưa, được viết khoảng thời Lê

Đăng bởi: Hoa_Tra

329 - 12 - 5

Nghĩ ra cái gì thì viết cái đó, không đầu không cuối - đó chính là "tản mạn"🎐