Truyện của Lily2302Love

Đăng bởi: Lily2302Love

14133 - 1043 - 21

Tác giả: Nguyễn Lily (Lily2302love) Đây là fanfic gồm nhiều đoản do mình nghĩ ra. Mà chủ yếu là các cặp: Brick

Đăng bởi: Lily2302Love

9786 - 1230 - 42

Năm X202, Osmund Land rơi vào tay của Darking và The Rowdyruff Boys. Để giành lại tự do, một cuộc

Đăng bởi: Lily2302Love

4432 - 484 - 12

Tác giả: Lily2302 Nội dung: Nối tiếp phần Một vào năm năm sau. Một chuỗi các sự việc lạ xảy ra gần

Đăng bởi: Lily2302Love

1081 - 78 - 3

Một câu chuyện ngắn về cặp Blossick : Cậu mãi là cậu

Đăng bởi: Lily2302Love

42968 - 3204 - 55

Tên truyện: *Như trên* Tên tiếng anh: I love my enemy (dịch chơi trên truyện chứ nội dung không dịch) Tác giả:

Đăng bởi: Lily2302Love

44336 - 4662 - 79

"Ở thời đại thông tin này, làm gì có ai tin vào Thiên Giới hay Địa Ngục gì chứ?" Blossom