Truyện của Taokhongcodon1314

ĐTKT

Writing

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

22 - 1 - 1

Tác giả: Mộc Tô Lý

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

62387 - 2100 - 102

Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, nhưng nếu có người xứng đáng, người đó sẽ

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

1052 - 196 - 37

Tâm trời ở chốn bồng lai Tâm người ở chốn dương gian đâu rồi? Một đời họa nét ái thương Để

Đăng bởi: Taokhongcodon1314

1738 - 227 - 45

Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần một câu nói, bất luận chân trời góc biển, ta sẽ trọn bên