Truyện của Utlj-Kate

Đăng bởi: Utlj-Kate

7699 - 1084 - 119

Tác giả: Cố Thanh Từ Tình trạng: Hoàn Số chương: 114 + 3 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Chủ thụ,

Đăng bởi: Utlj-Kate

1302 - 79 - 24

Bất ngờ xuyên thư, Tiêu Dư An chỉ biết thầm chửi moá nó.... Xuyên gì không xuyên, lại xuyên vào

Đăng bởi: Utlj-Kate

290734 - 9805 - 19

Xì poi truyện Xuyên vào tiểu thuyết chính mình viết, Mộ Nhất Phàm rất bối rối. Xuyên làm tang thi trong tiểu

Đăng bởi: Utlj-Kate

334 - 6 - 3

Ở kiếp trước thì Ôn Nhược lại bị giết chết dưới bàn tay của vị bằng hữu mà cậu xem