Truyện của _giaivu_

Đăng bởi: _giaivu_

14002 - 1233 - 24

Nhật nguyệt không thấu tới hoàng sa, gió đông chẳng đợi ánh chiều tà. Một điệu thê lương vong đài

Đăng bởi: _giaivu_

29656 - 2184 - 38

Dưới màn quyền lực, đâu chốn nương thân? Giữa dòng li hận, tình nào chân thực? Gặp gỡ người, không

Đăng bởi: _giaivu_

359 - 45 - 1

1 chiếc đoản thôi :v

Đăng bởi: _giaivu_

6651 - 516 - 13

Công tử áo xanh che tuyết, phong nhã ngọc thụ Lam Điền. Công tử giáp trụ hiên ngang, ngạo khí

Đăng bởi: _giaivu_

2742 - 219 - 5

[Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên.] Đàn gấm chẳng phải vô cớ mà có

Đăng bởi: _giaivu_

13336 - 1078 - 21

[Kỷ độ bích đào tiên kết thực, Động thiên tam thập lục xuân phong.] 'Bích đào mấy lần đã kết quả từ

Đăng bởi: _giaivu_

27156 - 2148 - 46

...Kiến An năm thứ nhất, Lạc Dương đổ nát, vùi chôn cố đô huy hoàng. Hứa Xương in dấu tháng