Truyện của Bach_bach_duong

Đăng bởi: Bach_bach_duong

232 - 6 - 15

MINH NGUYỆT CHIẾU BẮC LẦU Tác giả: Bạch Đường Thể loại: Đam mỹ, cung đình tranh đấu, 1vs1, ABO cổ đại, lãnh

Đăng bởi: Bach_bach_duong

1033 - 66 - 4

Vì lại bị re-up nữa nên đành làm thế.

Đăng bởi: Bach_bach_duong

10477 - 683 - 29

Pass: Bạch Đường cutoe

Đăng bởi: Bach_bach_duong

113 - 3 - 1

Nàng Bạch Tuyết - câu chuyện chưa từng được kể Tác giả: Bạch Đường Thế loại: đam mỹ, 1x1, niên thượng,

Đăng bởi: Bach_bach_duong

31 - 0 - 1

Đường đến thiên đường Tác giả: Bạch Đường Thể loại: đoản, 1 x 1, HE ** Đường đến thiên đường mở ra, ngay khoảnh

Đăng bởi: Bach_bach_duong

27776 - 1333 - 35

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng ,

Đăng bởi: Bach_bach_duong

717 - 30 - 7

Lại Beta một truyện HP cũ nữa.

Đăng bởi: Bach_bach_duong

3357 - 241 - 39

Beta cho dễ đọc, tự nhiên u mê HP quá. Edit: Bạch Đường Hy vọng không ai đưa truyện lên mấy list

Đăng bởi: Bach_bach_duong

65 - 1 - 3

Tương cố bất tương kiến Thanh thanh mạch thượng tang Thể loại: đam mỹ, cổ trang, linh dị thần quái, 1v1, ôn

Đăng bởi: Bach_bach_duong

38465 - 3323 - 87

Các bạn độc giả thân mến. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định đặt bản thông báo tại đây