Truyện của Betrayal1988

Đăng bởi: Betrayal1988

1448 - 396 - 1

Tác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Khương Nghi X Lục Lê (Búp bê x Chó điên có

Đăng bởi: Betrayal1988

74233 - 7640 - 27

Tên gốc: Tiên Sơn Thâm Xử Hữu Ma Tu Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Vưu Minh Ngôn × Ứng

Đăng bởi: Betrayal1988

1414 - 260 - 2

Tác giả: Trì Linh Nhân vật chính: Hạ Chẩm Thư x Bùi Trường Lâm (Mỹ nhân thụ mềm manh x Thợ

Đăng bởi: Betrayal1988

76399 - 8992 - 46

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Chẩm Lập Phong (Alpha) x Vệ Tiêu (Vệ Tiểu Thảo) (Beta) Tag: ABO, gương

Đăng bởi: Betrayal1988

48777 - 6730 - 60

Tác giả: W Tòng Tinh/Tống Nê Nhất Điều Ngư Tag: 3P, không có tam quan, HE

[ĐM] Two

Writing

Đăng bởi: Betrayal1988

3849 - 760 - 8

Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Xà Cương (công) × Đằng Cận (thụ) Tag: Có H, 1v1, HE Độ dài: 31

Đăng bởi: Betrayal1988

4417 - 611 - 19

Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Siêu sao hết thời A x Diễn viên hài vô danh O Tag:

Đăng bởi: Betrayal1988

1803 - 245 - 8

Hán Việt: Hạ Phạn Thái Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Nhân vật chính: Đào Minh Chước X Kinh Từ (Ngây thơ

Đăng bởi: Betrayal1988

21284 - 2197 - 67

Tác giả: Giải Phong Lưu Ảnh bìa: Cynthia Nhân vật chính: Thẩm Lan X Lâm Uyên Dương (Cảnh sát nằm vùng công

Đăng bởi: Betrayal1988

73320 - 10749 - 81

Tác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ