Truyện của Cucbaykhaptroi

Đăng bởi: Cucbaykhaptroi

4351 - 293 - 28

Dĩ thân dưỡng hồn Tạm dịch: Dùng thân thể nuôi dưỡng linh hồn Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ Tình trạng bản gốc:

Đăng bởi: Cucbaykhaptroi

25954 - 5721 - 54

Đám động vật thần kỳ của đại lão Phật hệ Tác giả: Đường Hoàn Hoàn Thể loại: Ảo tưởng không gian, xuyên