Truyện của DdoobaeBp

Đăng bởi: DdoobaeBp

117774 - 5537 - 193

Tác phẩm: Làm Càn Tác giả: Huyền Tiên Editor: Choihd Độ dài: 226 chương Nhân vật chính: Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng Thể

Đăng bởi: DdoobaeBp

2842 - 132 - 93

Tác phẩm: Dư Tôi Rung Động Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Editor: Choihd Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Diệp Kì

Đăng bởi: DdoobaeBp

1510 - 256 - 39

Tác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor : Choihd Độ dài: 317 chương Nhân vật chính: Phác

Đăng bởi: DdoobaeBp

1267 - 140 - 49

Tác phẩm: Bạn Cùng Bàn Thật Sự Không Biết Xấu Hổ Tác giả: Đồng Sư Độ dài: 49 chương Nhân vật chính: Tô

Đăng bởi: DdoobaeBp

2191 - 134 - 65

Tác phẩm: Tùy Hứng Tác giả: Mễ Nháo Nháo Editor: Choihd Độ dài: 65 chương Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Yêu nhau

Đăng bởi: DdoobaeBp

22145 - 1922 - 171

Tác phẩm: Người Chơi Mời Vào Chỗ Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: Choihd ( Giáo Sư Choi ) Độ dài: 317

Đăng bởi: DdoobaeBp

8222 - 343 - 144

Tác phẩm: Nhất Niệm Thành Kỳ Tác giả: Tô Lâu Lạc Editor: Choihd Độ dài: 134 chương Nhân vật chính: Giang Trần Âm, Bạc

Đăng bởi: DdoobaeBp

584 - 35 - 116

Tác phẩm: Vấn Quan Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc Editor: Choihd Độ dài: 115 chương Nhân vật chính: Lệnh Hoành, Chúc Cửu Âm,

Đăng bởi: DdoobaeBp

46448 - 6281 - 154

Truyện đã edit hoàn : 145 chương + 8 phiên ngoại Lạp Lệ Sa cuối cùng đánh bại minh chủ

Đăng bởi: DdoobaeBp

17745 - 1007 - 64

Tác phẩm: Trời Không Tác Hợp Tác giả: Mẫn Nhiên Editor: Choihd Độ dài: 64 chương Nhân vật chính: Mạnh Vãn Tế,